Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Τώρα και... CHN Paper Greece: Πευκών 87, Νέο Ηράκλειο 14122, Αθήνα

DTF Inks

DTF ink (125ml) White

Κωδικός: PET5050

DTF ink (125ml) Black

Κωδικός: PET5051

DTF ink (125ml) Cyan

Κωδικός: PET5052

DTF ink (125ml) Magenta

Κωδικός: PET5053

DTF ink (125ml) Yellow

Κωδικός: PET5054

DTF ink (1 kg) LINKO White

Κωδικός: PET5060

DTF ink (1 kg) LINKO Black

Κωδικός: PET5061

DTF ink (1 kg) LINKO Cyan

Κωδικός: PET5062

DTF ink (1 kg) LINKO Magenta

Κωδικός: PET5063

DTF ink (1 kg) LINKO Yellow

Κωδικός: PET5064

DTF ink (1 kg) TEX-TEK White

Κωδικός: PET7010

DTF ink (1 kg) TEX-TEK Black

Κωδικός: PET7011

DTF ink (1 kg) TEX-TEK Cyan

Κωδικός: PET7012

DTF ink (1 kg) TEX-TEK Magenta

Κωδικός: PET7013

DTF ink (1 kg) TEX-TEK Yellow

Κωδικός: PET7014
ΝΕΟ
Εικόνα της DTF ink (1 kg) Oric White

DTF ink (1 kg) Oric White

Κωδικός: PET7075
ΝΕΟ
Εικόνα της DTF ink (1 kg) Oric Black

DTF ink (1 kg) Oric Black

Κωδικός: PET7076
ΝΕΟ
Εικόνα της DTF ink (1 kg) Oric Cyan

DTF ink (1 kg) Oric Cyan

Κωδικός: PET7077
ΝΕΟ
Εικόνα της DTF ink (1 kg) Oric Magenta

DTF ink (1 kg) Oric Magenta

Κωδικός: PET7078
ΝΕΟ
Εικόνα της DTF ink (1 kg) Oric Yellow

DTF ink (1 kg) Oric Yellow

Κωδικός: PET7079
ΝΕΟ
Εικόνα της DTF ink (1kg) Oric Light Cyan

DTF ink (1kg) Oric Light Cyan

Κωδικός: PET7080
ΝΕΟ
Εικόνα της DTF ink (1kg) Oric Light Magenta

DTF ink (1kg) Oric Light Magenta

Κωδικός: PET7081
SOON
Εικόνα της DTF ink (1kg) Oric Fluorescent Yellow
SOON
Εικόνα της DTF ink (1kg) Oric Fluorescent Magenta