Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Τυπογραφικό Χαρτί

80gr - 630x880mm LG - Navigator

Κωδικός: 806388N

100gr - 450x640mm LG - Navigator

Κωδικός: 1004564N

100gr - 630x880mm LG - Navigator

Κωδικός: 1006388N

120gr - 450x640mm LG - Soporset

Κωδικός: 1204564S
ΝΕΟ
Εικόνα της 120gr - 500x700mm LG - Navigator Premium
ΝΕΟ
Εικόνα της 120gr - 610x860mm LG - Soporset Premium