Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Βινύλια

POLI-FLEX (WHITE) 50cmx1m

Κωδικός: PT401

POLI-FLEX (BLACK) 50cmx1m

Κωδικός: PT402

POLI-FLEX (GREY) 50cmx1m

Κωδικός: PT412

POLI-FLEX (BIEGE) 50cmx1m

Κωδικός: PT417

POLI-FLEX (BROWN) 50cmx1m

Κωδικός: PT416

POLI-FLEX (BLUE NAVY) 50cmx1m

Κωδικός: PT405

POLI-FLEX (BLUE ROYAL) 50cmx1m

Κωδικός: PT406

POLI-FLEX (BLUE neon) 50cmx1m

Κωδικός: PT403

POLI-FLEX (BLUE SKY) 50cmx1m

Κωδικός: PT465

POLI-FLEX (BLUE ICE) 50cmx1m

Κωδικός: PT475

POLI-FLEX (SAPPHIRE) 50cmx1m

Κωδικός: PT464

POLI-FLEX (TURQUOISE) 50cmx1m

Κωδικός: PT413

POLI-FLEX (GREEN AQUA) 50cmx1m

Κωδικός: PT468

POLI-FLEX (GREEN) 50cmx1m

Κωδικός: PT404

POLI-FLEX (RED) 50cmx1m

Κωδικός: PT408

POLI-FLEX (RED FLAME) 50cmx1m

Κωδικός: PT473

POLI-FLEX (FUCHSIA) 50cmx1m

Κωδικός: PT462

POLI-FLEX (MAGENTA) 50cmx1m

Κωδικός: PT460

POLI-FLEX (PINK BABY) 50cmx1m

Κωδικός: PT461