Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Trophee 160gr

A4 160gr Grey Pearl

Κωδικός: 1041

A3 160gr Grey Pearl

Κωδικός: 1065

A4 160gr Grey Steel

Κωδικός: 1009

A3 160gr Grey Steel

Κωδικός: 1010

A4 160gr Cream

Κωδικός: 1101

A3 160gr Cream

Κωδικός: 1108

A4 160gr Chamois

Κωδικός: 1040

A3 160gr Chamois

Κωδικός: 1066

A4 160gr Caramel

Κωδικός: 1102

A3 160gr Caramel

Κωδικός: 1109

A4 160gr Orange

Κωδικός: 1042

A3 160gr Orange

Κωδικός: 1067

A4 160gr Apricot

Κωδικός: 1011

A3 160gr Apricot

Κωδικός: 1012

A4 160gr Peach

Κωδικός: 1049

A3 160gr Peach

Κωδικός: 1141

A4 160gr Gold

Κωδικός: 1103

A3 160gr Gold

Κωδικός: 1110

A4 160gr Daffodil

Κωδικός: 1023

A3 160gr Daffodil

Κωδικός: 1115

A4 160gr Canary

Κωδικός: 2636

A3 160gr Canary

Κωδικός: 2640

A4 160gr Salmon

Κωδικός: 1104

A3 160gr Salmon

Κωδικός: 1111