Επίσημοι Διανομείς Προϊόντων Sublimation & DTF για Ελλάδα και Κύπρο
Δεύτερα - Παρασκευή
8:30 - 16:00

Trophee 80gr

A4 80gr Grey Pearl

Κωδικός: 1788

A3 80gr Grey Pearl

Κωδικός: 1251

A4 80gr Grey Steel

Κωδικός: 1993

A3 80gr Grey Steel

Κωδικός: 1994

A4 80gr Cream

Κωδικός: 1871

A3 80gr Cream

Κωδικός: 1252

A4 80gr Chamois

Κωδικός: 1787

A3 80gr Chamois

Κωδικός: 1253

A4 80gr Caramel

Κωδικός: 1879

A3 80gr Caramel

Κωδικός: 1254

A4 80gr Orange

Κωδικός: 1878

A3 80gr Orange

Κωδικός: 1880

A4 80gr Apricot

Κωδικός: 1995

A3 80gr Apricot

Κωδικός: 1996

A4 80gr Peach

Κωδικός: 1970

A3 80gr Peach

Κωδικός: 1260

A4 80gr Gold

Κωδικός: 1780

A3 80gr Gold

Κωδικός: 1255

A4 80gr Daffodil

Κωδικός: 1778

A3 80gr Daffodil

Κωδικός: 1890

A4 80gr Canary

Κωδικός: 1977

A3 80gr Canary

Κωδικός: 1884

A4 80gr Salmon

Κωδικός: 1769

A3 80gr Salmon

Κωδικός: 1892